gängtappDet finns olika sorters gängtapp, där bland annat handgängtapp och maskingängtapp sticker ut som två varianter. Handgängtapp är helt enkelt ett gängtapp som man använder för hand, medan maskingängtapp följaktligen då är ett gängtapp som används med en maskin. Vilken typ av alla de olika gängtappen som finns du ska använda dig av beror på flera olika saker. Framförallt beror det på hur du som användare av verktyget är van vid det och vad du ska använda verktyget till för slags arbete. Om du är osäker på vad du ska välja för gängtapp bör du vända dig till någon kunnig inom området, då kommer du ha mycket högre chans att hitta rätt.

Det finns fler saker som liknar varandra inom olika gängtapp än som skiljer dem åt. De flesta är gjorda av något som kallas HSS, som är det förkortade namnet för snabbstål. Materialet snabbstål är som gjort för att användas vid arbetet med maskingängtapp. Det är ett material som består av fyra olika kombinerade ämnen som tillsammans skapar detta perfekta HSS. När dessa ämnen sätts samman så skapas en mycket högre värmetålighet vilket gör att ett maskingängtapp inte slits alls lika fort. Den värmen som uppkommer vid ett maskingängtapps snabba rörelse gjorde ofta att man behövde byta ut verktyget med jämna mellanrum. Numera är det inte lika ofta detta behövs. Dessutom blir skäregenskaperna förhöjda av att maskingängtappet är gjort av snabbstål.

Om du är intresserad av att lära dig arbeta med ett maskingängtapp så har du stora möjligheter att lyckas. Det är inte ett väldigt svårt hantverk, men det kan vara farligt om du inte är försiktig i början. Första gången du arbetar med ett maskingängtapp bör du alltså inte vara själv. Ta hjälp av någon som har mer erfarenhet än du har. Då kommer du lära dig mer, undvika olyckor och få ett bättre resultat i slutändan.